CardCreation spol. s r.o.
Študentská 1, Košice
cardcreation@cardcreation.sk
telefón: 055/6220609
mobil: 0948 600 353


 

Firemné údaje:

CardCreation spol. s r.o. , Študentská 1, 040 01 Košice, IČO: 31686265, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 4300/V DIČ: 2020666384 IČ DPH: SK2020666384 Telefón: +421 55 6220609, email: cardcreation@cardcreation.sk
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 055/6220 781 http://www.soi.sk, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti-soi

Zostať v kontakte