Oznámenia pre tých, ktorý chcú mať na oznámení vlastnú fotku.